Het veiligheidsdomein is enorm in beweging, het vraagt veel van de gemeentelijke organisatie om het overzicht te behouden en om met het veiligheidsbeleid op een goede manier daarop in te spelen. Het Kernbeleid Veiligheid van de VNG helpt daarbij.

Ter ondersteuning van het opstellen van een integraal veiligheidsplan voor de komende 4 jaar bieden we u een geactualiseerde versie van de methode Kernbeleid Veiligheid. 

Opzet van het Kernbeleid

Het Kernbeleid Veiligheid definieert het integrale veiligheidsterrein, brengt partijen bij elkaar en heeft een uitgewerkt stappenplan voor de voorbereiding, vaststelling en operationalisering van een solide meerjarig veiligheidsbeleid. Voor elke stap zijn modeldocumenten en formats/tools beschikbaar. Verder zijn de belangrijkste veiligheidsthema’s uitgewerkt. Bij elk veiligheidsthema worden onder meer de rol van de gemeente, partners in de aanpak en mogelijke maatregelen benoemd. Daarnaast zijn per thema verwijzingen opgenomen naar websites, modellen, goede voorbeelden.

Actuele thema's

De methode is nu  voor de zesde keer geactualiseerd. In elke editie worden ook  enkele actuele strategische, domeinoverstijgende thema’s behandeld. In deze editie is gekozen voor de thema’s ‘Gedigitaliseerde criminaliteit’, ‘Zorg en Veiligheid’ en ‘Informatiepositie’. Ook komen de eerste ervaringen aan de orde die met de aanpak van COVID-19 zijn opgedaan.

Dashboard

Het dashboard Openbare orde en veiligheid op Waarstaatjegemeente.nl is aangepast om meer in lijn te komen met de handreiking Kernbeleid veiligheid. Er is aangesloten in terminologie, indeling (de kopjes) en inhoud (aantal nieuwe indicatoren), voor zover de voor gemeenten voor hun IVP relevante data openbaar zijn en voor alle gemeenten beschikbaar.

Meer informatie