Over 10 maanden is het zover, dan treedt de nieuwe Wet inburgering in werking, bedoeld om inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee te laten doen in de maatschappij. Gemeenten bereiden zich voor op hun nieuwe regierol. Divosa, DUO, het ministerie van SZW en de VNG organiseren online sessies.

Hier kunnen gemeenten kennis opdoen om samen stappen te zetten richting 1 juli 2021.

Kennissessies

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het programma. Reserveer de data in uw agenda:

Elke sessie heeft een specifiek thema en is bedoeld om gemeenten te informeren. Andere geïnteresseerden, zoals partnerorganisaties, zijn ook welkom.

Thema’s die in elk geval aan de orde komen zijn de financiële uitwerking van de nieuwe wet, het inkoopproces voor het inburgeringsaanbod, de brede intake en het PIP, invulling van een integraal inburgeringsproces en handhavingstaken.