In juli 2021 is het zover, dan treedt de nieuwe Wet inburgering in werking, bedoeld om inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee te laten doen in de maatschappij. Gemeenten bereiden zich voor op hun nieuwe regierol. Divosa, DUO, het ministerie van SZW en de VNG organiseren online sessies.

Hier kunnen gemeenten kennis opdoen om samen stappen te zetten richting 1 juli 2021.

Kennissessies

Elke sessie heeft een specifiek thema en is bedoeld om gemeenten te informeren. Andere geïnteresseerden, zoals partnerorganisaties, zijn ook welkom.

Meer informatie