Het kennisportaal ruimtelijkeadaptatie.nl is vernieuwd. Bezoekers kunnen met de knop ‘Waar begin ik?’ kiezen tussen beleidsmaker, medewerker van een marktpartij, docent, student of inwoner. Per doelgroep is de meest relevante informatie verzameld en toegankelijker gemaakt.

Op het vernieuwde kennisportaal zijn de wensen, tips en opmerkingen die naar voren kwamen tijdens een onderzoek onder gebruikers waar mogelijk doorgevoerd. Op www.ruimtelijkeadaptatie.nl is alles overzichtelijk te vinden: nieuws en de belangrijkste instrumenten, waaronder de handreiking over de stappen ‘Weten, willen en werken’, 
de bibliotheek en talloze voorbeeldprojecten. Zo kan iedere bezoeker optimaal profiteren van de bestaande kennis en de opgedane ervaringen.

Netwerkdag

De vernieuwde site is gepresenteerd tijdens de netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie op 19 januari 2017. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu maakte op die dag samen met bestuurders en uitvoerders de balans op van twee jaar Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Dit als vertrekpunt voor de toekomst waar ruimtelijke adaptatie, het toekomstbestendig maken van de leefomgeving, een belangrijke plek inneemt.

Meer informatie