Gemeenten zijn verantwoordelijk voor steeds meer maatschappelijke opgaven. Om die taken effectief uit te voeren moeten zij beschikken over data, informatie en kennis. De VNG zet zich in voor vernieuwing van het kennis- en leerlandschap, zodat zij beter zijn toegerust.

In de publicatie ‘Kennis van en voor gemeenten – onderzoeken en leren wat werkt’ geeft de VNG een overzicht van het bestaande kennis- en leerlandschap. Ook geeft de publicatie richting aan het veranderingsproces, door te onderzoeken wat ervoor nodig is om kennis en data op de juiste plaats en op het juiste tijdstip beschikbaar te krijgen. Die vernieuwing vergt inzet van gemeenten zelf, maar ook van nationale kennisinstellingen, adviesraden, universiteiten en hogescholen.

Meer informatie