Op het congres VNG-gemeentefinanciën in Apeldoorn werd in de deelsessie 'De financiële conditie in een oogopslag' de actuele financiële conditie van gemeenten met kengetallen belicht.

In de bijlagen bij dit bericht vindt u de uitkomsten van gemeenten op de achterliggende financiële kengetallen.

De financiële kengetallen zijn berekend op basis van de opendata IV-3 van de jaarrekeningen 2018, zoals die zijn te vinden op de site van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bij een niet sluitende balans zijn de gegevens van de opendata gecorrigeerd.

Meer informatie