De gemeenten in de Kempen, in het zuidoosten van Noord-Brabant, ontwikkelden speciaal beleid om ondernemers in financieel zwaar weer te ondersteunen. Zij gaan verder dan alleen het verwijzen naar regelingen die toegepast kunnen worden.

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen vervult ook een pro-actieve rol als zij signalen krijgt dat een ondernemer in financieel zwaar weer zit of dreigt te geraken.

We kunnen bijna alle ondernemers die in financiële problemen raken er weer bovenop helpen.

Peter van Schaijk, klantmanager ondernemersregelingen van ISD de Kempen.

Hulp in een vroeg stadium

ISD de Kempen heeft nauwe contacten met partijen als sociaal raadslieden, de afdeling schuldhulpverlening en de woningbouwverenigingen. Bij betalingsproblemen bieden zij ondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium hulp aan, bijvoorbeeld met budgetbeheer. ISD de Kempen biedt een online boekhoudcursus aan of een workshop boekhouden. De dienst kan ook een coach inschakelen en heeft afspraken met accountskantoren om ondersteuning te bieden.

Meer informatie

Zie ook

VNG Realisatie (voorheen KING) ondersteunt gemeenten bij hun informatievoorziening en dienstverlening,
o.a. aan ondernemers, zie: