Cliënten die 24-uurs zorg nodig hebben, maar alleen telefonische hulp krijgen. Anderen die in een groep worden geplaatst, terwijl ze individuele zorg is beloofd. Voorbeelden van minimale zorg aan kwetsbaren, om vervolgens maximaal te cashen.

De voorbeelden komen van directeur Ad van Mierlo van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN).

Fraudemeldingen

'Er hebben zich sinds een jaar zo'n 70 gemeenten gemeld met fraudegevallen. Of dat veel is, is moeilijk te zeggen. Maar het gaat om een heel nieuw stelsel met veel verschillende regelingen en zorgpakketten. En dan zijn er altijd mensen met minder goede bedoelingen 

Daarom moeten gemeenten volgens Van Mierlo er alles aan doen om de rechtmatigheid van de zorgdeclaraties te bepalen.'

Boetesysteem

Van Mierlo stelt voor een boetesysteem in te voeren. 'Die boetes moeten bestaan uit flinke bedragen, die een risico kunnen vormen voor de bedrijfsvoering van een malafide zorgaanbieder.'

Bron: Nieuwsbericht Trouw (3 juni 2017)

Meer informatie

Het Ondersteuningsteam Fraude (OTF) helpt gemeenten bij de aanpak. Meer weten over dit team en over de andere ondersteuning op het gebied van fraudepreventie? Kijk op: