We nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden uit zich kandidaat te stellen voor één of meer van de 21 vacatures. Het gaat om de vacature van voorzitter, 12 vacatures in de commissie Europa & Internationaal en 8 vacatures in het bestuur en andere commissies.

Hoe meld u zich aan?

  • U kunt zich kandidaat stellen voor de vacatures in bestuur, commissies en colleges tot uiterlijk vrijdag 29 maart 2019 vóór 12.00 uur.
  • Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven naar welke vacatures uw belangstelling uitgaat.

Meer informatie