Op 23 februari was het laatste Algemeen Overleg Jeugd in de Tweede Kamer. Veel woordvoerders gingen in op de aanbestedingsregels. De Kamer nam een motie aan waarin de regering wordt verzocht om samen met gemeenten na te gaan of er vereenvoudigde procedures mogelijk zijn.

Verscheidene Kamerleden maken zich zorgen over de worsteling die veel gemeenten en jeugdhulpaanbieders ervaren rond het aanbesteden. De motie van PvdA en CDA roept op tot verschaffen van duidelijkheid en ondersteuning voor gemeenten om te komen tot 'dialooggerichte gunning en raamovereenkomsten' en een vereenvoudigde aanbestedingsprocedure. Deze motie is aangenomen.

Aanbesteden gedwongen kader

Ook de spanning die gemeenten ervaren bij de aanbesteding in het gedwongen kader werd gesignaleerd. In de Jeugdwet is gekozen voor een open markt voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Gemeenten bekijken (in een apart traject) wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat de continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en reclassering op een duurzame manier geborgd wordt voor 2018 en daarna. Dit staat op de agenda van de VNG-subcommissie Jeugd van 16 maart.

Motie

Zie ook