Over welke kennis en vaardigheden moet iemand beschikken om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp te kunnen werken met een persoonsgebonden budget (pgb)? De VNG, het ministerie van VWS, ZN en Per Saldo lanceren 26 augustus een Kader pgb-vaardigheid waarmee dit getoetst kan worden.

Het kader is opgesteld voor pgb's in de Wmo, de Jeugdwet, de Zvw en de Wlz, het bestaat uit 10 belangrijke criteria voor pgb-vaardigheid met een toelichting. Het kader wordt voor iedereen beschikbaar gesteld, het heeft een voorlichtend karakter (voor kandidaat-budgethouders en vertegenwoordigers) maar ook een toetsend karakter (voor verstrekkers).

Gemeenten al geïnformeerd

Ter voorbereiding op de lancering van het kader zijn de documenten vandaag onder embargo aan gemeenten gemaild, zodat zij deze vanaf 26 augustus kunnen gebruiken. Onderdeel is een communicatiepakket met onder meer een checklist waarmee potentiële pgb-houders zelf hun pgb-vaardigheid kunnen nalopen.

Doel van het kader

Het doel van het kader is om potentiële pgb-houders te informeren over welke taken, kennis en vaardigheden er zoal komen kijken bij een pgb. Door hen goed te informeren, zijn zij beter toegerust om een bewuste keuze te maken voor het pgb.

Meer informatie

Het Kader/ communicatiepakket wordt maandag 26 augustus openbaar. Gemeenten die vragen hebben, kunnen terecht bij: Elise.Luijcx@VNG.nl