Gemeenten kunnen voortaan hun aanpak van mensenhandel toetsen aan het Kader Aanpak Mensenhandel. Het kader biedt bouwstenen bij het formuleren van een aanpak van mensenhandel die gemeenten in 2022 gereed moeten hebben.

Het kader kan dienen als meetlat voor een goede aanpak, maar is niet verplichtend. Het kader is ontwikkeld door adviesbureau AEF.

Kader, kompas en longread

In november 2020 lanceerde VNG in samenwerking met CoMensha al de praktische tool Kompas Aanpak Mensenhandel en de Longread Onzichtbaar over mensenhandel in Nederland. Het kader werkt aanvullend op het kompas en krijgt hierin ook een plek.  

Vijf thema’s

Het doel van het Kader Aanpak Mensenhandel is om gemeenten houvast te bieden bij het inrichten en monitoren van beleid. Het levert bouwstenen, maar biedt ook ruimte voor lokale, regionale en andersoortige verschillen. Het is opgebouwd rond 5 thema’s:

  1. beleidsmatige basis
  2. signalerend vermogen gemeenten
  3. aandacht voor bewustwording
  4. samenwerking in de keten en/of regio
  5. opvang van en hulpverlening aan slachtoffers/daders

Verdieping

Het kader biedt bouwstenen op twee niveaus (‘plateaus’): een algemene basis voor alle gemeenten en een verdiepingsniveau voor wie meer wil doen. Ook stimuleert het kader een regionale aanpak.

Meer informatie