Gemeenten beschikken over vastgoedgegevens van woningen en bedrijfspanden, waaronder de WOZ-detailgegevens. Namens gemeenten opereert DataLand hiervoor als dataknooppunt, zij stoppen ermee op 1 januari 2022. De VNG adviseert gemeenten daarom vóór 1 juli 2021 een overeenkomst te sluiten met het Kadaster.

De WOZ-detailgegevens zijn noodzakelijk voor onder meer veiligheidsregio’s en Regionale Uitvoeringsdiensten, die ze gebruiken voor beleid en analyses op het gebied van veiligheid en ruimtelijke plannen. Ook het notariaat en banken maken gebruik van deze gegevens. Per 1 januari 2022 neemt het Kadaster het gegevensbeheer van deze WOZ-detailgegevens over.

Apart gegevensknooppunt niet meer nodig

DataLand beëindigt namelijk zijn activiteiten per 1 januari 2022. De belangrijkste reden hiervoor is dat in het domein van gemeentelijke informatievoorziening de komende jaren grootschalige ontwikkelingen plaatsvinden. De informatiearchitectuur zal steeds meer uitgaan van data-bij-de-bron, een van de uitgangspunten van Common Ground. Daardoor is op termijn een apart gemeentelijk gegevensknooppunt niet meer nodig. In overleg met het Kadaster is nagedacht over de vraag hoe de landelijke set van WOZ-detailgegevens toegankelijk en beschikbaar kan blijven. Het Kadaster zal hier zorg voor dragen. De VNG, DataLand en Kadaster hebben hierover in 2019 al afspraken gemaakt.

Dienstverlening blijft hetzelfde

DataLand zorgt momenteel voor validatie van de WOZ-detailgegevens, koppelt deze terug en verlaagt de werkdruk voor gemeenten door te voorkomen dat gemeenten individueel worden bevraagd door gebruikers van de data. Deze voordelen voor gemeenten blijven bestaan wanneer het Kadaster deze dienstverlening overneemt van DataLand.

Meer informatie