De ministerraad stemde vandaag op voorstel van minister Ollongren (BZK) in met het nieuwe Beleidskader gemeentelijke herindelingen. Alle nieuwe herindelingen worden getoetst aan dit kader, het doel is herindelingsprocedures te borgen en meer van onderop te laten verlopen.

De VNG heeft begin dit jaar per brief gereageerd op de consultatie. We stelden toen vast dat er slechts kleine wijzigingen zijn ten opzichte van het vorige beleidskader.

Herindeling van onderop

Ook voor de VNG is herindeling van onderop onverkort het uitgangspunt. Zo moet een gemeente zelf de keuze kunnen maken om, in plaats van herindeling, op andere manieren (vooral via samenwerking met andere gemeenten) te komen tot een acceptabele wijze van invulling en uitvoering van taken.

Meer informatie

Zie ook