Het kabinet houdt vast aan zijn voornemen om in maximaal tien gemeenten te experimenteren met de teelt en verkoop van cannabis onder overheidstoezicht. Het legt daarmee een advies van de Raad van State naast zich neer; die vindt de proef te beperkt.

Eerder kwam een onafhankelijke commissie ook al tot de conclusie dat aan een proef met door de Staat gekweekte cannabis 'aanzienlijk meer' gemeenten zouden moeten meedoen dan is afgesproken in het regeerakkoord. De Raad van State verwijst naar dat onderzoek en adviseert het kabinet de proef grootschaliger op te zetten.

Geloofwaardig en wetenschappelijk verantwoord

Het belangrijkste adviesorgaan vindt dat het experiment geloofwaardig en wetenschappelijk verantwoord moet zijn. Alleen als het aan die eisen voldoet, kan het de internationale toets der kritiek doorstaan. Want de proef is in strijd met Europees recht en verdragen van de Verenigde Naties waaraan Nederland gebonden is. Het experiment kan het internationale debat verder brengen, erkent de Raad van State, maar dan moet de proef wel goed zijn opgezet.

'Overzichtelijk experiment'

Het kabinet houdt echter vast aan wat het een 'overzichtelijk experiment' noemt in zes tot tien gemeenten. Ook met zo'n klein aantal zou het mogelijk zijn zinvolle uitspraken te doen over de geslotenheid van de keten en de effecten op de volksgezondheid, criminaliteit en veiligheid en overlast. Wel neemt het kabinet het advies van de commissie over om controlegemeenten in het experiment te betrekken.

bron: VNG Magazine

Zie ook