De VNG is blij met de kabinetsmaatregelen om mensen met problematische schulden sneller en beter te helpen. Het versterkt de samenwerking en samenhang in de schuldhulpverlening.

Zo krijgen schuldeisers een deadline om te reageren op een voorstel van een schuldhulpverlener. Daarnaast wordt de drempel lager om sneller toegang krijgen tot de wettelijke schuldsanering.

Door de verwachte toename van schulden en armoede als gevolg van de coronacrisis is de urgentie extra hoog in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer informatie