De VNG heeft de publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten, een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk’ herzien. De inhoud van deze handleiding sluit nu weer volledig aan bij de actuele zaken in wetgeving en jurisprudentie.

Diverse ontwikkelingen binnen de gemeentelijke handhaving maakten een actualisatie van de oorspronkelijke publicatie uit 2013 wenselijk. Zo wint de invloed van het ‘bestraffende bestuursrecht’ steeds meer terrein. Dit is een logisch gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan het thema ondermijning.

De handleiding biedt zeer veel informatie en verwijzingen naar handige websites. Uit feedback vanuit gemeenten blijkt dat de handleiding voorziet in de behoefte aan praktische adviezen met actuele wetgeving, jurisprudentie, diverse modelbesluiten, checklists, voorbeelden en stappenplannen. Aan de opzet van deze nieuwe editie is daarom weinig veranderd.

Meer informatie