Gemeenten en regio’s worstelen met vragen over gegevensuitwisseling en privacy in de samenwerking om jongeren te ondersteunen van school naar werk. Het VNG ondersteuningstraject Regionaal onderwijsbeleid (ROB) maakte een praktijkhandreiking voor regio’s, op basis van de ervaringen met gegevensdeling.

Wat mag wel en niet worden uitgewisseld om individuele jongeren beter te ondersteunen, hoe houd je goed zicht op de problematiek in de regio? Deze handreiking schetst de wettelijke kaders en hoe regio’s in de praktijk hiermee omgaan.

Praktijkhandreiking

De handreiking behandelt vragen over monitoring, gegevensdeling en privacy. Zo kunnen gemeenten en scholen individuele jongeren beter helpen en krijgen integraal zicht op ondersteuningsbehoeften en voorzieningen. Ook ziet u hoe diverse regio’s tot oplossingen zijn gekomen en welke aanvullende vragen er nog leven.

Kernvragen

Drie kernvragen komen in de handreiking aan bod:

  1. Met wie moet of wil je regionaal informatie delen?
  2. In welke gevallen mag of kun je informatie delen?
  3. Hoe regel je het regionaal uitwisselen van informatie?

Deze praktijkhandreiking is een stap in de verdere regionale gedachtevorming rondom gegevensdeling en privacy bij de samenwerking om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen.

Reacties, aanvullingen en vragen

Reacties en aanvullingen zijn van harte welkom via info@regionaalonderwijsbeleid.nl. Ook kunt u aanvullende vragen stellen via dit e-mailadres.

Meer informatie