Het WODC heeft een rapport uitgebracht ‘Een kwestie van tijd? De integratie van asielmigranten: een cohortonderzoek. De centrale vraag was: Hoe staat het met de structurele en sociaal-culturele integratie van asielmigranten die zich eind jaren ’90 in Nederland gevestigd hebben?

Het rapport gaat in op een viertal terreinen, te weten: onderwijs, arbeidsmarktparticipatie, sociale contacten en geregistreerde criminaliteit.

Onderwijs

Van de jonge asielmigranten die tussen 1995 en 1999 bij een gemeente zijn ingeschreven, zat 39 procent in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs in de havo of het vwo.

Bij migranten met een niet-westerse achtergrond die om andere redenen in dezelfde periode naar Nederland kwamen was dit gemiddeld 32 procent. Ter vergelijking: bij kinderen met een Nederlandse achtergrond ligt dit percentage op 47.

Dat blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van het WODC.

Bredere studie

Het onderzoek is gebaseerd op een integrale waarneming en maakt onderdeel uit van een bredere studie naar asielmigranten uit de periode 1995-1999 van het WODC.

Het CBS volgde ruim 53 duizend jonge asielmigranten uit de jaren ’90. Zij waren bij hun inschrijving in Nederland in de periode 1995-1999 jonger dan 18 jaar of werden in Nederland geboren als kinderen van asielmigranten uit deze periode.

Hun onderwijsprestaties en -keuzes zijn onder meer vergeleken met die van personen met een Nederlandse achtergrond en met die van 139 duizend leeftijdsgenoten met een niet-westerse achtergrond die in dezelfde periode, maar om andere redenen, naar Nederland kwamen.

Geen verklaring

Het onderzoek laat verschillen in onderwijsprestaties van groepen zien, maar op grond van dit onderzoek kan niet worden vastgesteld wat deze verschillen verklaart.

Meer informatie