De werkwijze voor het aanvragen van jeugdhulp is vernieuwd. Verwijzers hoeven geen indicatie meer aan te vragen via SCIOPENG voor jeugdhulp aan asielzoekerskinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Ook toestemming van de zorgverzekeraar is niet langer nodig.

Met de overgang van Gezondheids Centrum Asielzoekers (GCA) naar GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA), verandert de manier waarop jeugdhulp voor asielzoekerskinderen kan worden aangevraagd. In de nieuwe situatie zijn de huisarts, de jeugdarts en Nidos bevoegd rechtstreeks naar jeugdhulp te verwijzen. Ook Veilig Thuis kan in voorkomend geval zorgen voor de toeleiding naar jeugdhulp.

In de pilots, die de overgang van verantwoordelijkheid van jeugdhulp naar de gemeenten voorbereiden, zijn het de jeugdteams (of vergelijkbaar) van de gemeente die rechtstreeks kunnen verwijzen naar (gecontracteerde) jeugdhulp.

Meer informatie

In de factsheet staat deze nieuwe werkwijze beschreven.