De VNG vindt dat er in de jeugdzorg 3 verbeteringen nodig zijn op stelselniveau. Om deze boodschap kracht bij te zetten, geven we 5 voorbeelden uit het jeugdveld mee aan de Tweede Kamer. Het tweede voorbeeld is de jeugdbescherming volgens Utrechts model.

In de Utrechtse pilot Ketenversnelling streven de partijen naar optimale samenwerking. Doel? Meer eenvoud en transparantie voor gezinnen en professionals. In het huidige model hebben gezinnen regelmatig te maken met 4 of 5 partijen: 'Als het voor ons al ingewikkeld is, hoe moeten gezinnen dit dan kunnen begrijpen?' Resultaat tot nu toe: 'Het onderbrengen van alle expertise in één team levert voor alle betrokkenen veel op.'

Ervaringsverhalen

De ervaringsverhalen tonen stuk voor stuk aan dat het loont om het anders aan te pakken, om gemeenten de regie te geven en hoe gemeenten met hun partners streven naar verbeteringen. Deze week publiceert de VNG elke werkdag een ervaringsverhaal. 

Meer informatie