Janny Bakker, wethouder van de gemeente Huizen, is met ingang van 1 mei de nieuwe voorzitter van de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn (G&W). Het voorzitterschap was vacant wegens het vertrek van Mariƫtte van Leeuwen, wethouder van Zoetermeer, die onderwijsbestuurder wordt bij Horizon en Altra.

Daar de kandidaatstelling voor de ALV op 14 juni al is gesloten en de Buitengewone ALV in december vlak voor de raadsverkiezingen valt, besloot de VNG-directie in overleg met VNG-voorzitter Jan van Zanen om de vervulling van de voorzittersvacature binnen de bestaande commissie G&W te zoeken.

Na sondering wat betreft draagvlak kwamen we uit bij Janny Bakker, vanwege haar brede bestuurlijke ervaring en grote kennis van het beleidsterrein zorg en welzijn.

Janny Bakker is nu ook lid geworden van het VNG-bestuur en de bestuurlijke delegatie voor onderhandelingen met de staatssecretaris van VWS.

Zie ook