Lagere lokale belastingen? Graag! Toch ziet een aantal gemeenten zich gedwongen de lasten juist te verhogen. Want de gemeentelijke taken zijn enorm uitgebreid, maar de centen niet. De uitkering van het Rijk aan gemeenten moet dus worden verhoogd en hervormd, aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen. 

Hij reageert op het opinieartikel Lokale lasten wéér veel hoger, dat moet anders van de VVD-Tweede Kamerleden Helma Lodders en Albert van den Bosch, in het Algemeen Dagblad van donderdag 30 januari 2020.

Hartgrondig oneens

‘Als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en liberaal in hart en nieren voel ik mij meer dan geroepen om op dit opinieartikel te reageren. Met een aantal stellingen van de auteurs ben ik het hartgrondig oneens.
 
In het artikel pleiten de auteurs voor een hard maximum aan de stijging van de lasten. Of liever nog: een verlaging van de lokale belastingen. Die zouden veel te hoog worden en te eenzijdig worden neergelegd bij automobilisten en woningeigenaren.
 
Laat ik vooropstellen: ook ik ben voorstander van een lastenverlaging voor onze inwoners. En ook ik vind het unfair lokale lasten vooral bij automobilisten en woningeigenaren neer te leggen. Dit heb ik altijd gevonden en ik heb me er als gemeenteraadslid en wethouder naar gedragen.

Slechts 3,3% naar gemeenten

Waar ik het niet mee eens ben, is de suggestie die wordt gewekt dat lokale lasten de sluipmoordenaar van de koopkracht zijn. Van elke euro die Nederlandse huishoudens en bedrijven in 2019 aan belastingen en sociale premies afdroegen, ging slechts 3,3% naar gemeenten. Van diezelfde euro aan belastingen en premies ging maar liefst 95,2% naar de Rijksoverheid. De suggestie dat gemeentebelastingen een onevenredig grote kostenpost zouden vormen voor inwoners, is dus pertinent onjuist.
 
Daarnaast is het niet aan Tweede Kamerleden te morrelen aan de gemeentelijke autonomie. Dat soort geluiden horen we de laatste tijd overigens wel vaker. Denk aan het ingrijpen in de woningbouwproductie, een van bovenaf opgelegde herindeling van regio’s en de plannen om de specialistische jeugdzorg te re-centraliseren.
 
Bovendien, waarom denkt u dat een aantal gemeenten zich gedwongen ziet de lasten te verhogen? De afgelopen jaren zijn de gemeentelijke taken enorm uitgebreid, maar de centen niet. Het gevolg is dat gemeenten moeten bezuinigen. Dan worden er bibliotheken en zwembaden gesloten, om die begroting maar sluitend te krijgen.

Eerlijkere financiering

Dat brengt mij bij mijn laatste punt, en daarin ben ik het wél eens met mevrouw Lodders en de heer Van den Bosch: er moet een nieuw en eerlijker systeem komen voor de financiering. De uitkering van het Rijk aan gemeenten zal verhoogd en hervormd moeten worden. Wij hebben het hard nodig. Niet voor onszelf, maar voor onze inwoners.’