Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de VNG, legt vanaf 8 november zijn werk een aantal weken neer om zich te laten behandelen aan de prostaatkanker die begin september bij hem is geconstateerd. Vicevoorzitter Hubert Bruls neemt het voorzitterschap tijdelijk waar.

Hubert Bruls is burgemeester van Nijmegen. Jan van Zanen hoopt rond de jaarwisseling weer aan de slag te gaan. De VNG wenst hem alle sterkte toe bij de operatie en een voorspoedig herstel, zodat hij de voorzittershamer snel weer zal hanteren!