De Algemene Ledenvergadering heeft Jan van Zanen herbenoemd als haar voorzitter. Hiermee gaat Van Zanen zijn tweede ambtstermijn in als voorzitter van de VNG.

Daarnaast stemden de leden in met de benoeming van 28 nieuwe leden voor het bestuur en de huidige commissies van de VNG. Voor de door de adviescommissie voorgedragen kandidaten waren geen tegenkandidaten.

Van de in totaal 41 voorgedragen kandidaten zijn de 13 kandidaten voor de commissie Europa & Internationaal door het VNG bestuur benoemd tot commissielid. De overige 28 voorgedragen kandidaten voor VNG bestuur en commissies zijn vandaag benoemd door de ALV.

Wie onze nieuwe bestuurs- en commissieleden zijn, vindt u in het overzicht in onze ledenbrief van  mei.

Meer informatie