Elk jaar leggen gemeenten aan het rijk verantwoording af over de wettelijke taken op het gebied van toezicht en handhaving kinderopvang. 

Hiermee geven zij antwoord op vragen als: Zijn alle kinderdagverblijven geïnspecteerd door de GGD? Zijn de aanvragen voor nieuwe kinderopvangvoorzieningen tijdig afgehandeld? En welk percentage van de gastouders heeft een bezoek van de toezichthouder gehad?

Noodopvang

2020 was voor iedereen anders dan voorgaande jaren. Reguliere kinderopvang was tijdelijk gesloten, dus regulier toezicht was ook niet mogelijk. De kinderopvang en de gemeenten hebben daarnaast een belangrijke rol gespeeld in de noodopvang. De focus van gemeenten en GGD’en (de toezichthouder op de kinderopvang) werd uitgebreid naar coronamaatregelen, testen en het organiseren van noodopvang. Toezicht en handhaving bleven ook belangrijk. De inzet hiervoor was echter zowel tijdens als na de lockdown anders dan gebruikelijk.

Bewaken van kwaliteit

Terwijl 2020 in alle opzichten een bijzonder jaar was, moet er gewoon verantwoord worden wat er aan toezicht en handhaving gedaan is. Direct in 2020 al is VNG Naleving met de Inspectie van het Onderwijs, GGD GHOR Nederland en het rijk om tafel gegaan om te bespreken op welke manier de jaarverantwoording het beste inzicht geeft in de werkelijkheid van het afgelopen jaar. Hierbij werd er zowel gekeken naar de uitvoering van de reguliere taken, als naar de maatwerkafspraken die lokaal en regionaal gemaakt zijn om de kwaliteit op de kinderopvang én de noodopvang te bewaken. Dit heeft geresulteerd in een bijpassende verantwoording. De uitwerking daarvan is eind vorig jaar afgestemd met gemeenten en per 1 april 2021 staat de concept- jaarverantwoording open.

Vragen en contact

We willen alle gemeenten veel succes wensen met de jaarverantwoording. U heeft nog tot en met 1 juli om deze door het college vast te laten stellen en aan te leveren. Bij vragen kunt u contact opnemen met DUO of de Inspectie van het Onderwijs, maar natuurlijk ook met het team Kinderopvang van VNG Naleving via info@vng.nl.