Er komt een wetswijziging aan over rechtmatigheid bij jaarrekeningen van gemeenten. Het college van B en W geeft vanaf boekjaar 2021 zelf een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarstukken. Gemeente Zeist organiseerde ter voorbereiding hierop een bijeenkomst over een ‘In-Control-Statement’

Onlangs kwamen NBA, ministerie van BZK, VNG, externe en interne accountants van gemeenten bijeen in Slot Zeist.

Janssen: verbeterde dienstverlening aan burger centraal

Burgemeester Koos Janssen van de gemeente Zeist zette in zijn inleiding een steeds verbeterende dienstverlening aan de burger centraal:

'Gemeenten zijn op zoek naar manieren om de lokale democratie te versterken. Nieuwe wet- en regelgeving komen op gemeenten af, er ligt een flinke opgave vanuit het interbestuurlijk programma (IBp). Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen ‘mee kan doen’ in de samenleving? En natuurlijk hebben we onze eigen opgave die we met het nieuw gevormde college willen oppakken. Al deze onderwerpen dienen hun bijdrage te leveren aan ‘het goede leven in Zeist’.

Het ‘In-Control-Statement’ past in het geheel van het samenspel tussen samenleving en overheid.

Wat gaan we doen en hoe kunnen we daar verantwoording over afleggen om het goede leven in de gemeente verder te bevorderen. Daarom is dit onderwerp belangrijk voor ons. Het biedt ons een verdere stap in de versteviging van de lokale democratie en transparantie naar de gemeenteraad en samenleving”, aldus de burgemeester.

Besproken thema's

  • Jan van der Bij van het ministerie van BZK schetste het wettelijk kader inzake de rechtmatigheidsverantwoording
  • Ferry Timp van de gemeente Leiden presenteerde de lessons learned. Gemeente Leiden zat al eerder in een VNG-pilot inzake het thema en heeft sinds 2011 al een ‘In-Control-Statement’ in de jaarstukken.
  • David Zijlmans van Baker Tilly Berk deelde inzichten over de randvoorwaarden en proces van implementatie.
  • Gemeente Zeist heeft reeds duidelijke beelden bij het concretiseren van de bijbehorende auditmethodologie. Maurice Fugers sprak de deelnemers toe over zijn visie en hoe hij dit heeft aangepakt.

Hoe nu verder?

De gemeente Almere organiseert de volgende bijeenkomst. Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met de VNG via info@vng.nl

Meer informatie