Het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd publiceerde afgelopen week de jaarrapportage: ‘Ambassadeurschap oppakken en leren van complexe casuïstiek’. Het rapport biedt een inkijk in de aanpak van complexe casussen waarbij goede hulp niet direct voorhanden is.

‘We kwamen er vrij snel achter dat ‘het probleem van het kind’ of ‘de stoornis’ niet de directe aanleiding was voor de complexiteit. Natuurlijk zijn er ingewikkelde vragen, maar dat leidt niet meteen tot het vastlopen van de hulp’, zegt Gieke Buur, landelijk ambassadeur ‘Oppakken en leren van complexe casuïstiek’ van het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. Met haar team helpt ze ouders, kinderen, professionals en ambtenaren bij het vinden van oplossingen. Ook ondersteunen ze regionale expertteams in hun doorontwikkeling op zowel het oppakken als het leren van complexe casuïstiek. In de jaarrapportage leest u meer over de bevindingen van het team dat in 2019 ruim 100 casussen behandelde.

Meer informatie