VNG International heeft de ‘Annual Update 2019’ gepubliceerd. De organisatie voor internationale samenwerking van de VNG kijkt terug op een geslaagd jaar.

De Annual Update bevat een overzicht van alle lopende VNG International projecten gericht op de versterking van het lokaal bestuur, in ruim 35 landen wereldwijd. In enkele daarvan leveren Nederlandse gemeenten de inhoudelijke expertise. Van een aantal projecten zijn verdere beschrijvingen, inclusief resultaten, en foto’s en citaten opgenomen.

Krachtig lokaal bestuur

Ook is te lezen in welke internationale platforms en netwerken VNG International een inhoudelijke inbreng levert om de aandacht van internationale organisaties voor het belang van krachtig democratisch lokaal bestuur te promoten. Wie meer interesse heeft in de organisatorische en financiële kant van VNG International, kan terecht bij de hoofdstukken over het menselijk kapitaal en de financiën. De Annual Update is alleen online beschikbaar.

Meer informatie