Vorige week hebben de voorzitters van de IPO, UvW en VNG een constructief gesprek gevoerd met de onderhandelaars aan de formatietafel. Vandaag hebben we een brief met aanvullende informatie verzonden.

Het gesprek van 14 september bood goede aanknopingspunten om als gezamenlijke overheden een aantal maatschappelijke vraagstukken met meer kracht aan te pakken. We praten graag verder over een interbestuurlijk programma met afspraken over de opgaven, de noodzakelijke resultaten, ieders rol en de financiering.

Zoals toegezegd zal de VNG in een afzonderlijke brief ingaan op de losse eindjes in het sociaal domein. Lees hieronder onze gezamenlijke brief.

Meer informatie