Op 23 november is het laatste wetgevingsoverleg Jeugd met de huidige Tweede Kamer. Gemeenten hebben afgelopen zomer kritisch gereageerd op het conceptwetsvoorstel van de ministers. In een brief aan de Tweede Kamer delen we de noodzakelijke verbeteringen aan het jeugdhulpstelsel.

Gemeenten hebben in de afgelopen jaren hard gewerkt met hun inwoners, professionals en instellingen om jeugdhulp dichtbij en passend te organiseren en zetten zich hier elke dag voor in. We zien dat dit steeds beter verloopt en constateren ook dat er nog veel werk aan de winkel is. De keuze in 2015 om de jeugdhulp bij één overheid te beleggen, is een goede geweest. Dit heeft het mogelijk gemaakt om in de breedte van het sociaal domein samenhangende hulp te leveren, maatwerk te bieden en de vragen van kinderen en ouders centraal te stellen.

Verbeteringen op stelselniveau

Naast de stappen die gemeenten zelf kunnen zetten, is er ook een aantal verbeteringen op stelselniveau noodzakelijk. Wij denken dat de volgende 3 verbeteringen nodig zijn:

  1. Geef gemeenten de middelen en de positie om financieel uit te komen
  2. Geef regionale samenwerking een wettelijke verankering door de hoofdonderdelen van de Norm voor Opdrachtgeverschap een wettelijke basis te geven
  3. Geef de Jeugdautoriteit een wettelijke basis, in plaats van de taak van de NZa uit te breiden

Ervaringsverhalen uit het jeugdveld

Om onze boodschap kracht bij te zetten, geven we 5 voorbeelden uit het jeugdveld mee aan de Tweede Kamer. De ervaringsverhalen tonen stuk voor stuk aan dat het loont om het anders aan te pakken, om gemeenten de regie te geven en hoe gemeenten met hun partners streven naar verbeteringen. 

Meer informatie