Transparantie en een heldere verantwoordingsstructuur bij de inzet van data is van groot belang. Dat was de hoofdlijn van het betoog van Franc Weerwind (burgemeester Almere en voorzitter VNG-commissie Informatiesamenleving) bij het webinar van de ROB over hun recente adviesrapport ‘Sturen of gestuurd worden’.

Weerwind sprak tijdens het webinar met onder meer Kathalijne Buitenweg (Staatsraad Raad van State, voormalig voorzitter tijdelijke commissie digitale toekomst en auteur ‘Datamacht en Tegenkracht’) en Rudy van Belkom (Ontwikkelaar ‘Technologie Kieswijzer’).

Legitimiteit

Data bieden voor gemeenten een krachtig instrument bij de aanpak van maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en het tekort aan woningen. Dit is onontgonnen terrein, dus ontwikkelen gemeenten kaders, zoals de Principes voor de Digitale Samenleving. Zo trachten ze de inzet van data in lijn te brengen met onze publieke waarden. 'We doen niet alles in één keer goed, maar onze ogen zijn geopend', aldus Weerwind tijdens het webinar. Het vraagt experiment, publiek debat en (democratische) verantwoording.

Advies

De VNG ondersteunt daarom de ideeën van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Zij adviseert onder meer om verantwoordingsstructuren te versterken, een minister van Digitalisering aan te stellen en te investeren in de kennispositie van inwoners, volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren.

Eind juni zal de VNG uitgebreider schriftelijk reageren op het advies van de ROB. 

Meer informatie