Naar verwachting treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) op 1 december in werking. Deze wet heeft als doel om de coronamaatregelen een specifieke wettelijke basis te bieden en deze steviger democratisch te verankeren.

In onze ledenbrief treft u een link naar de brief van het ministeries van BZK, JenV en VWS. Daarin staat informatie over de veranderingen die de Twm met zich meebrengt voor de totstandkoming van maatregelen, de verantwoordelijkheidsverdeling en de bestuurlijke verhoudingen.

Instrumenten

De VNG brengt een aantal instrumenten onder uw aandacht, die u kunt gebruiken bij de invulling van uw verantwoordelijkheden na de inwerkingtreding van de wet.

Meer informatie