Gemeenten hebben een sleutelpositie in maatschappelijke opgaven. Het belang van samen werken aan het vernieuwen en versterken van de gemeentelijke uitvoeringskracht is groot. Een nieuwe werkwijze hiervoor is Samen Organiseren.

Drie voorstellen over de invulling van de gezamenlijke uitvoering door gemeenten staan op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 14 juni.

Instellen College van Dienstverleningszaken

Samen Organiseren is een vliegwiel voor het verbinden en versnellen van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering op het terrein van dienstverlening, informatievoorziening en medebewindstaken zoals werk, zorg, inkomen, belastingen en Omgevingswet.

Om Samen Organiseren vorm te geven, wordt voorgesteld een College van Dienstverleningszaken in te stellen. Dit college adviseert het VNG-bestuur over het vaststellen van standaarden voor de gemeentelijke uitvoering (zoals ICT-oplossingen, werkprocessen) en het initiëren van projecten die versnelling en opschaling tot stand brengen. Het einddoel is dat meer gemeenten sneller de ontwikkelde voorzieningen gaan gebruiken die de toegankelijkheid en kwaliteit van de lokale dienstverlening verbeteren.

Instellen Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Vanaf 2018 kunnen de gezamenlijke activiteiten die de VNG op verzoek van de leden voor hen organiseert of uitvoert, niet meer gefinancierd worden via uitnamen uit het Gemeentefonds. Om mogelijk te maken om collectief een aantal al langer lopende gezamenlijke activiteiten te blijven doen en nieuwe toe te voegen, is het voorstel conform het besluit van de BALV van 2016, een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering in te stellen. De gezamenlijke gemeentelijke activiteiten worden daarmee na besluitvorming in de ALV uit dit fonds gefinancierd.

Activiteiten 2018 gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Het derde voorstel gaat over de gezamenlijk uit te voeren activiteiten in 2018 en daarna, die uit het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering worden gefinancierd. Daarbij gaat het om meerjarige activiteiten waarover eerdere ALV's hebben besloten en die in 2018 doorlopen. Daarnaast gaat het om een aantal nieuwe activiteiten die in 2018 zullen starten.

Meer informatie

Zie ook