Volgende week behandelt de Kamer de onderwijsbegroting. Naast verlenging van het Nationaal Programma Onderwijs, vraagt de VNG om een snelle behandeling van de IBO Onderwijshuisvesting.

Onderwijshuisvesting

De vernieuwing van schoolgebouwen zit muurvast. Dat is een groot probleem omdat goede en duurzame onderwijshuisvesting cruciaal is voor goed onderwijs. Nu is er vanwege de coronapandemie meer aandacht voor het belang van goede ventilatie, maar de opgave is veel breder dan dit punt alleen. De VNG, PO-Raad en VO-raad roepen het nieuwe kabinet op om snel aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit het IBO Onderwijshuisvesting om de verouderde schoolgebouwen aan te pakken. Een nieuw kabinet moet hiervoor structurele middelen beschikbaar stellen. 

Nationaal Programma Onderwijs

De VNG is er voor om zo nodig de termijn voor besteding van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs te verlengen. Gemeenten zijn inmiddels aan de slag, sinds op 11 oktober duidelijk is geworden hoeveel geld zij krijgen en waar ze het aan uit mogen geven.

Meer informatie