Lokale partijen tonen de kracht van de lokale democratie. Tijdens een recente bijeenkomst over de positionering van lokale partijen werd hier over gesproken. De VNG presenteerde haar inzet voor een gelijk speelveld voor lokale partijen en de opzet van het Expertiseteam Lokale Partijen. 

Versterking lokale democratie

 

Investeer in de toekomst, investeer in lokale partijen

Die oproep deed Wim Voermans, Hoogleraar Staats en bestuursrecht in Leiden tijdens de bijeenkomst in Lansingerland over de toekomst van lokale partijen. Lokale partijen tonen de kracht van de lokale democratie door aanpassingen aan het lokale politieke systeem ruimte te geven. Ze verdienen daarom investeringen om zo de lokale democratie te versterken.

Gezamenlijke inzet scoutingscommissie lokale partijen en VNG

 

Tijdens de bijeenkomst is door VNG-voorzitter Jan van Zanen en Marco Pastors, voorzitter van de scoutingscommissie voor lokale partijen, een gezamenlijk inzet voor lokale partijen gelanceerd. Het VNG-bestuur en de scoutingscommissie legden de samenwerking en gezamenlijke ambities voor postionionering van lokale partijen binnen de VNG vast. Eén van de vervolgstappen is een expertiseteam lokale partijen.

Expertiseteam Lokale Partijen

De VNG is een expertiseteam aan het opzetten die het VNG-bestuur moet adviseren over het organiseren van een gelijk speelveld voor lokale partijen. Marco Pastors, voorzitter van de scoutingscommissie voor lokale partijen ziet graag voor de kerst een rapport van het expertiseteam zodat er tempo gemaakt kan worden met aandacht hoe ondersteuning geregeld kan worden voor lokale politieke partijen.

De consultatieversie van de opdracht voor het expertiseteam is hier beschikbaar. Na de zomer bespreekt het VNG-bestuur de opdracht.

Videoverslag bijeenkomst

In de video ziet u Jan van Zanen, Simon Fortuyn (wethouder Lansingerland) en Marco Pastors over de positionering van lokale partijen binnen de gemeente en de VNG.