De internetconsulatie voor het wijzigingsvoorstel Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) is gepubliceerd. Het voorstel is het Bbz op onderdelen te wijzigen om de regeling te vereenvoudigen en meer in lijn met het beoogde doel te brengen.

U heeft tot 19 maart de tijd om hierop te reageren.

BBZ

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) is een re-integratie-instrument voor starters en een sociaal vangnet voor startende en gevestigde zelfstandigen.

Kern van het Bbz is dat het bedrijf of zelfstandig beroep van de startende of gevestigde zelfstandige (potentieel) levensvatbaar is, zodat na enige tijd bijstandsverlening niet meer nodig is.

Meer informatie

Heeft u vragen? U kunt dan contact opnemen met de VNG via Wendy van der Burg: Wendy.vanderBurg@vng.nl.