Via de Verzamelwet Wlz 2020 ligt er een voorstel om cliëntondersteuning expliciet op grond van de Wlz beschikbaar te maken voor cliënten die (nog) niet beschikken over een Wlz-indicatiebesluit. De VNG roept gemeenten op om te reageren op de internetconsultatie hierover.

Het voorstel is bedoeld voor kwetsbare (Wmo-)cliënten bij wie een Wlz-indicatie in het vooruitzicht ligt, maar die óf nog een aanvraag willen indienen óf daarmee bezig zijn.

Achtergrond

Wlz-verzekerden worden ondersteund bij het aanvragen van het indicatiebesluit en bij het maken van een keuze voor de meest passende zorg en/of instelling door gespecialiseerde Wlz-cliëntondersteuners. Door de Wlz aan te passen, wordt bewerkstelligd dat cliëntondersteuners vanuit de Wlz eerder ingezet kunnen worden.

Verzoek aan gemeenten

We vragen gemeenten om hun reactie op de internetconsulatie ook naar de VNG te sturen: info@vng.nl, onder vermelding van 'internetconsultatie clientondersteuning'. Doe dit voor 1 september: dan kunnen we de reacties verwerken in de VNG-reactie op de consultatie.

Meer informatie