Het Rijk heeft een internetconsultatie gestart over de aanpassing van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro). De aanpassing betreft onder meer de toevoeging van antenne- en radarlocaties, en het aanwijzen van reserveringsstroken in verband met de verbreding van de A20, A15 en A2.

Voor de betrokken gemeenten geldt dat zij bij de eerstvolgende bestemmingsplan-/omgevingsplanherziening de instructies van deze aanpassing van het Rarro in acht moeten nemen. Met de consultatie geeft het Rijk uitvoering aan artikel 23.4 van de Omgevingswet.

Meer informatie