Hoe beïnvloedt kunstmatige intelligentie de gemeente? Hoe kun je het gebruiken? Wat zijn de gevaren voor burger- en mensenrechten? De Raad van Europa besprak deze onderwerpen op 30 oktober. 

De nieuwe technologie heeft een grote invloed op de lokale democratie. Enerzijds biedt die kansen voor een meer inclusieve democratie en voor betere controle op mobiliteit en veiligheid. Anderzijds is er behoefte aan ethische en juridische regels om misbruik door autoriteiten te voorkomen. VNG speelde hier al op in door afgelopen week vijf principes naar buiten te brengen.

Principes

Brigitte van den Berg, lid van de Nederlandse delegatie van het Congres en tevens wethouder in Beverwijk, stelt dat de situatie complex is: technologie loopt altijd een stap voor loopt op de politiek. Het is daarom nu zaak is om internationale, fundamentele regels voor de digitale samenleving op te stellen. Dat is essentieel om de democratie en de privacy van burgers te beschermen. 

Smart Cities

Het gebruik van nieuwe technologie door (lokale) overheden zal vastgelegd worden in een Charter over Smart Cities. Daarmee kan het Congres voorkomen dat fundamentele waarden als mensenrechten en democratie op Europees niveau geschonden worden. Volgend jaar komt het Congres met een rapport over Smart Cities, waarin het bovenstaande verhaal terug zal komen. 

Meer informatie