Dit jaar stond het VNG Congres in het teken van het thema ‘Gemeenten in de wereld: samen maken we het verschil’. In het kader van het behalen van de duurzaamheidsdoelen is gemeentelijke samenwerking van groot belang, zowel regionaal als internationaal. 

VNG International op het congres

VNG International was met 2 stands vertegenwoordigd op het congres: een Global Goals-stand en een algemene VNG International-stand waar internationale projecten werden uitgelicht. Veel gemeenten hebben in hun nieuwe coalitieakkoord een verwijzing opgenomen naar de Global Goals, en veel bestuurders kwamen zich dan ook oriënteren bij de Global Goals-stand op het congres. Bij de VNG International-stand gaven we informatie over de ondersteuning van de VNG aan gemeenten in landen in ontwikkeling. 

Deelsessie ‘Internationale kennisdeling: het goud en peper van nu’

De grote maatschappelijke opgaven van gemeenten, zoals klimaatverandering, migratie en digitalisering, kunnen niet los gezien worden van internationale ontwikkelingen. Ook de oorlog in Oekraïne laat zien hoe ons dagelijks leven verbonden is met internationale kwesties. Waar men in de zeventiende eeuw de oceanen over voer om kennis en kruiden naar Nederland te halen, gaat dat nu een stuk makkelijker via Teams of Zoom. Halen en brengen zijn bovendien meer in balans. 

In deze deelsessie in een voormalig VOC-pakhuis van het Zuiderzeemuseum kwam onder meer aan bod hoe VNG International en Nederlandse gemeenten kunnen bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne. Maar ook deelname aan internationale netwerken en aan andere programma’s van VNG International kwamen voorbij. Waarom is dit waardevol? En wat levert het op? Het delen van kennis en een bredere blik op de wereld draagt niet alleen bij aan versterking van lokaal bestuur elders in de wereld, maar brengt ook nieuwe ideeën en inspiratie met zich mee voor de eigen gemeente, blijkt van verschillende sprekers.

Internationale samenwerking: brengen én halen

Onder meer Rik van der Linden, wethouder van Dordrecht, en Mariënne van Dongen, oud-wethouder van Veldhoven, spraken over gemeentelijke internationale samenwerking. Uit de casussen van Van der Linden (over gemeentelijke samenwerking en kennisuitwisseling binnen de Europese Unie) en Van Dongen (over de waarde van gemeentelijke samenwerking met ontwikkelingslanden) blijkt dat er bij de samenwerkingen niet alleen veel wordt gegeven, maar dat het ook veel oplevert. 

Betrokken bestuurders geven vaak aan dat internationale samenwerking enorm motiverend werkt. Bovendien stimuleert internationale samenwerking reflectie op ons eigen bestuur en beleid. Waarom doen wij iets op een bepaalde manier? En als iets succesvol is, wat maakt het dan succesvol? De gemeenschappelijke conclusie van deze deelsessie is dan ook dat internationale samenwerking niet alleen over brengen gaat, maar ook zeker over halen. 

Meer informatie 

Deze activiteit is mede gefinancierd vanuit de Europese Commissie en PLATFORMA. 

EU Funded en Platforma logo's