De VNG heeft een intermediair aangesteld die tot eind 2017 aandacht vraagt voor de positie van vrijgevestigden binnen het nieuwe jeugdhulpstelsel. De intermediair is de verbinder tussen de branche- en beroepsverenigingen, VNG, VWS en landelijke programma’s zoals ISD en Zorglandschap.

De intermediair is aangesteld met hulp van het ministerie van VWS en zet zich in om de relatie tussen gemeenten en vrijgevestigde zorgaanbieders als opdrachtgever en opdrachtnemer te versterken. In de praktijk betekent dat:

  • het opzoeken en delen van goede voorbeelden van regionale samenwerking
  • contracten van gemeenten toetsen aan toegankelijkheid voor vrijgevestigden
  • het beantwoorden van veelgestelde vragen vanuit branche- en beroepsverenigingen rond de Jeugdwet.

Bemiddelen

Als de vrijgevestigde zorgaanbieder en gemeente problemen hebben in de samenwerking waar ze samen niet uitkomen, kan de intermediair het verzoek krijgen om te bemiddelen. Hierbij kunt u denken aan knelpunten bij administratie, privacy, inkoop en contracten. De opbrengsten van de intermediair kunt u volgen via de VNG-website en de VNG-nieuwsbrief (selecteer het onderwerp Jeugd).

Meer informatie