Werkt u hard om de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet vorm te geven in uw organisatie? Bent u eraan toe om de beweging te verbreden en de mensen te mobiliseren die de veranderingen in de praktijk waar moeten maken? Schrijf u dan in voor de Interbestuurlijke Leerreis Omgevingswet.

1 januari 2021 komt snel dichterbij. Op die datum wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dat brengt veel veranderingen met zich mee voor gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, Rijk en de diverse ketenpartners. De interbestuurlijke leerreis geeft je gericht informatie en handvatten voor wat op dit moment urgent en belangrijk is, zodat je de resterende tijd tot aan de invoeringsdatum optimaal kunt benutten.

Programma op maat

De interbestuurlijke leerreis Omgevingswet is toe aan haar vijfde editie. Ook deze keer zijn er vijf bijeenkomsten voor programmamanagers, projectleiders, opdrachtgevers en adviseurs die het veranderproces in hun organisatie vormgeven. Het programma wordt elke editie op maat gemaakt voor de deelnemers, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat al bekend is én bij wat nu op dit moment nodig is. Basisingrediënten zijn sprekers die in gesprek gaan over één van de kernelementen van de Omgevingswet, zoals het omgevingsplan, participatie en het DSO en aandacht voor de veranderkundige kant; “hoe krijg ik mensen in beweging?”. In elke bijeenkomst maken we voor de beschikbare instrumenten en handreikingen de concrete vertaalslag naar hoe u deze in uw organisatie kunt toepassen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van VNG Academie.