Op 18 november stuurde demissionair staatssecretaris Knops de Interbestuurlijke Datastrategie naar de Tweede Kamer. Deze strategie, die mede op initiatief van de VNG is ontwikkeld, schetst hoe overheidsorganisaties beter kunnen profiteren van de kansen die data bieden bij maatschappelijke opgaven.

De Nederlandse samenleving verandert snel in een informatiesamenleving. Gebruik van data biedt grote kansen bij het oplossen van maatschappelijke opgaven, zoals het  woningtekort, de energietransitie en ondermijnende criminaliteit. Zo komen de voordelen van werken met data zowel bij burgers en bedrijven terecht als bij de overheid.

Knelpunten aanpakken

Deze potentiële waarde kan worden gerealiseerd door knelpunten aan te pakken en in te zetten op verantwoord gebruik van data. Het is belangrijk om daarbij zorgvuldige keuzes te maken op verschillende aspecten – juridisch, politiek, ethisch en maatschappelijk.  

Concrete stappen

Alleen door gebruik van data in de praktijk ontstaat waarde. Daarom richt de strategie zich op het ontwikkelen van concrete datatoepassingen en  wegnemen van barrières. Door het sluiten van zogenoemde datadeals kunnen gemeenten bijvoorbeeld over meer data beschikken. Door generieke datavoorzieningen kunnen meer gemeenten met data aan de slag. En door het verhelderen van het juridisch kader ontstaat meer duidelijkheid over hoe zij data mogen toepassen. Tot slot is ook de ontwikkeling van kennis en competenties bij overheidsorganisaties een belangrijk punt van aandacht.

Koploper blijven

Als Nederland koploper in Europa wil blijven, is stevige inzet op verschillende vlakken noodzakelijk. Op het gebied van datagebruik en -deling is het bijvoorbeeld de ambitie om in 2025 afwegingen over de inzet van data integraal en in openheid te maken, met betrokkenheid van politiek, toezicht en uitvoering. Ook moet het in 2025 veel makkelijker zijn om datagedreven te werken, door de opbouw van systeemfuncties. Hieronder valt bijvoorbeeld een federatief datastelsel, voortbouwend op de basisregistraties. Daarin blijft data lokaal beheerd, maar is gebruik elders toegankelijk, legitiem en begrijpelijk gemaakt via collectieve afspraken.

Meer informatie