Verschillende gemeenten en regio’s ondertekenen de intentieverklaring om de verduurzaming van VvE’s te versnellen. Dit initiatief wordt ondersteund door de VNG Innovatieve Aanpakken koopwoningen.

Op 15 maart ondertekenen op initiatief van de gemeente Assen/ provincie Drenthe, provincie Utrecht en gemeente Rijswijk, diverse gemeenten en regio’s de intentieverklaring: ‘Woonlasten neutrale lange termijnfinanciering voor (bijna) energieneutrale verduurzaming van VvE-appartementencomplexen’. Hiermee tonen de initiatiefnemers het nationaal draagvlak aan voor een structurele oplossing voor de lange termijn financiering van VvE’s die vergaande maatregelen willen nemen om hun woningen energieneutraal te maken.

Innovatieve Aanpakken

De totstandkoming van deze intentieverklaring komt mede voort uit de VNG Innovatieve Aanpakken. Met dit koploperprogramma stimuleert de VNG het verduurzamen van particuliere koopwoningen, waarbij innovatie voorop staat. Doel is om de transitie naar een energieneutrale woningvoorraad te versnellen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de financiering.

Methode van financiering

De VNG onderzoekt hoe verschillende methodes van financiering die nu worden gebruikt voor het verduurzamen van VvE’s verbeterd kunnen worden. Nu gebeurt de financiering vaak via banken, maar met garantiestelling van een gemeente of overheid. De VNG zoekt naar manieren waarop banken de plannen van VvE’s om hun woningen energieneutraal te maken kunnen financieren, zonder garantiestelling van de overheid.  

Meer informatie