In tien zorgregio’s starten samenwerkingsprogramma’s waarbij gemeenten en zorgverzekeraars het medisch en sociaal domein met elkaar verbinden. Aan de hand van verschillende thema’s werken zij aan het beter toegankelijk maken van de juiste zorg en ondersteuning.

De VNG ondersteunt en begeleidt de tien regio’s (zie onderaan dit bericht) intensief  bij het verder brengen van de samenwerking. Met als doel: de samenwerking versnellen, verbreden en verduurzamen. Met het samenwerkingsprogramma spelen de gemeenten in op de wens van de zorgverzekeraars om met meerdere gemeenten tegelijk afspraken te maken in de gebieden waar zij marktleider zijn.

Volgen en delen

We volgen de processen, methodieken, knelpunten, oplossingen en succesfactoren uit de tien regio’s, en delen ze doorlopend met andere regio’s. Zo kunnen deze lessen gebruikt worden om de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars ook daar te versterken. Deze aanpak moet leiden tot:

  • Het beter en breder benutten van wat elders is ontwikkeld, zodat meer gemeenten (en zorgverzekeraars) hiervan kunnen profiteren.
  • Succesvolle initiatieven meer inbedden in reguliere werkwijzen, bijvoorbeeld via beleid en inkoop, zodat gemeenten en zorgverzekeraars hier ook op de langere termijn van kunnen profiteren.

Meer informatie

De samenwerkingsprogramma’s lopen tot eind 2018. Relevante informatie delen we tussentijds via de VNG-website. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op: 

Contactpersoon: Nynke van Zorge
E-mail: nynke.vanzorge@vng.nl
Telefoon: 06 – 52 39 88 24


Hieronder een overzichht van de zorgregio's en de thema's:


Regio Oosterschelde en CZ zorgoptimalisatie dementie
Regio Breda en CZ                 mantelzorg bij dementie
Regio Holland Rijnland en Zorg & Zekerheid versterking ambulante GGZ
Regio Groningen en Menzis             ketenaanpak voor personen met verward gedrag
Regio Twente en Menzis  integrale ouderenzorg
Regio Utrecht en Zilveren Kruis verbinding medisch- en sociaal domein 
Regio Flevoland  en Zilveren Kruis GGZ in de wijk
Regio Kennemerland en Zilveren Kruis wijkgerichte zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen
Regio Nijmegen en VGZ integrale wijkaanpak zorg en welzijn ouderen
Regio Rotterdam Rijnmond en VGZ         aanpak gezondheidsachterstanden in de wijk