Veel gemeenten hebben al afspraken gemaakt over het toetsen van de integriteit van kandidaat-wethouders in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de gemeenten die hier nog niet aan toe zijn gekomen, heeft de VNG een Handreiking integriteitstoetsing wethouders gemaakt. 

De handreiking gaat in op rolbeschrijvingen, het proces van toetsing, en op het juridisch kader met een verwijzing naar het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad (RvO). Eerder deze week kondigde minister Ollongren van BZK aan dat ze de Gemeentewet op een aantal punten wil wijzigen om de lokale democratie te versterken en aanhoudende bestuurlijke problemen tegen te gaan. 

VOG

Gelet daarop is het goed mogelijk dat in de nabije toekomst afspraken worden gemaakt over het standaardiseren van een integriteitstoets, en is er wetgeving aangekondigd die het mogelijk moet maken dat kandidaat-wethouders verplicht een VOG moeten overleggen.

Meer informatie