Elke gemeente heeft te maken met verbonden partijen. De invloed die ze erop kunnen uitoefenen, verschilt per partij. Hoe krijgt de gemeentelijke controller grip op de financiën en de risicobeheersing van verbonden partijen? De gemeente Arnhem ontwikkelde een instrument: het risicokompas.

Gemiddeld is ruim 20% van de gemeentelijke begroting bestemd voor  gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen die namens de gemeente taken uitvoeren, zoals vergunningverlening of afvalinzameling. Ook zijn er veel gemeenschappelijke regelingen voor het sociaal domein en shared service centers voor uiteenlopende ondersteuning. 

Invloed

De invloed van een gemeente op risico’s en beheersingsmaatregelen in een samenwerkingsverband loopt sterk uiteen. Het komt ook voor dat verschillende deelnemende gemeenten over dezelfde verbonden partij andere informatie hebben. Bestuurders noch concerncontrollers willen vanuit een samenwerkingsverband onverwacht voor voldongen feiten komen te staan. Maar hoe is de risicobeheersing van al die verbonden partijen te checken? Is het mogelijk snel inzicht te krijgen? 

Risicogerichte benadering

In de gemeente Arnhem werken de businesscontrollers/risicomanagers samen met de  accountmanagers van de verbonden partijen in een  risicokompas: een systeem voor een risicogerichte benadering van alle verbonden partijen. Het is een handzame spreadsheet die zijn waarde heeft bewezen. Het kompas bevat 8 criteria met in totaal 35 vragen. Naast hard controls zoals vragen over de weerstandsratio, is er ook aandacht voor soft controls, zoals de kwaliteit van de organisatie en het imago. 

Afbeelding van spinnenwebmodel

De score van iedere verbonden partij is te visualiseren in een spinnenwebmodel. Wanneer het risicomanagement van een verbonden partij te wensen overlaat, kunnen stakeholders  gezamenlijk actie ondernemen. 

Meer informatie