In opdracht van VNG, BGZJ, VWS en JenV is een instrument voor Early Warning ontwikkeld. Het doel van dit instrument is het bijdragen aan de vroegsignalering en het handelingsperspectief van gemeenten, regio’s en aanbieders in geval van een dreigend faillissement van een aanbieder.

Het instrument vormt de leidraad voor ‘het goede gesprek’ tussen aanbieder en accounthoudende regio en zorgt voor een gemeenschappelijke taal over een aantal aspecten van vroegsignalering. Tot slot versterkt het instrument voor Early Warning het vertrouwen en de transparantie tussen gemeenten en jeugdhulporganisaties en gecertificeerde instellingen (GI).  

Handreiking en agenda

Het document bestaat uit een korte gespreksagenda en een handreiking bij die agenda. In de handreiking worden de invulling en de uitgangspunten van het instrument voor Early Warning beschreven. De handreiking is geschreven voor accounthoudende regio’s en aanbieders die gaan werken met dit instrument.

De  VNG organiseert dit najaar een bijeenkomst voor de accounthoudende regio’s om het document verder toe te lichten. 

Meer informatie