Veel gemeenten hebben naast de door het rijk opgelegde basistaken, aanvullende taken in het kader van de Omgevingswet belegd bij de omgevingsdienst, of willen dat gaan doen. Dit zijn zogenaamde plustaken. 

Gemeenten en omgevingsdiensten moeten het routeren van verzoeken voor deze plustaken zelf inregelen via hun software. Uit de marktverkenning Omgevingswetsoftware is gebleken dat leveranciers van Toepasbare regel software, deze functionaliteit in hun software opnemen. Wij adviseren daarom gemeenten die deze routering willen instellen, om bij hun leverancier van Toepasbare regel software na te gaan of zij deze functionaliteit al beschikbaar hebben. In dat geval kan worden geoefend met het instellen van behandeldiensten voor de ‘plustaken’.

Basistaken

De VNG werkt aan een overzicht met gemeentelijke activiteiten die door omgevingsdiensten moeten worden behandeld op basis van de in het Omgevingsbesluit vastgestelde basistaken. Aan de hand van dit overzicht wordt voor alle gemeenten in het DSO-LV ingesteld dat activiteiten, uit het basistaken pakket, waarvoor een verzoek wordt ingediend bij de juiste behandeldienst terecht komen. Het is de bedoeling dat deze basistaken in principe voor gemeenten en provincies landelijk worden ingeregeld. Zo voorkomen we dat alle gemeenten en provincies het wiel opnieuw moet uitvinden.  

Hackathon 

In juni en juli vond er een hackathon plaats waarin bedrijven gevraagd werd beheerschermen te ontwikkelen voor het instellen van behandeldienst binnen het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Drie bedrijven hadden zich hiervoor aangemeld. Tijdens de afsluitende demonstratie is er uiteindelijk één werkende oplossing getoond. Inhoudelijk was deze oplossing boven verwachting. Omdat de beoogde winnaar niet aan de belangrijke voorwaarde kon voldoen om de inzending onder een open source licentie beschikbaar te stellen, kon de bouw van de functionaliteit niet doorgaan. Het resultaat van de hackathon heeft daardoor helaas niet geleid tot een algemeen beschikbaar werkend voorbeeld. 

Meer informatie

Meer informatie over het instellen van behandeldiensten is beschikbaar op de website van Aan de slag met de Omgevingswet.