De Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoering van een avondklok vanaf zaterdag 23 januari 21.00 uur. Het is verboden om tussen die tijd zonder geldige reden op straat te zijn. Ben je tussen die tijd buiten? Dan moet men in meeste gevallen een verklaring overhandigen.

Het Rijk stelt daarvoor voorbeeldformulieren beschikbaar op www.rijksoverheid.nl/avondklok. Het is niet de bedoeling dat burgers zelf formulieren maken.

Gemeenten wordt gevraagd om in gemeentehuizen en andere (nog geopende) openbare gebouwen geprinte formulieren beschikbaar te stellen.

Drie mogelijkheden

  • Er is geen verklaring nodig bij: een calamiteit, terugkeer uit het buitenland en het uitlaten van een hond. Bij een terugkeer naar Nederland volstaat bijvoorbeeld een vervoersbewijs en moet betrokkene uitleggen waarom tijdens de avondklok wordt gereisd.
  • Er is een werkgeversverklaring en eigen verklaring nodig als: het noodzakelijk is vanwege het werk tijdens de avondklok naar buiten te gaan. Politie, brandweer, ambulancepersoneel en internationaal goederenvervoer zijn van deze verplichting uitgezonderd.
  • Er is alleen een eigen verklaring nodig als: het noodzakelijk is om tijdens de avondklok naar buiten te gaan. Betrokkene moet het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben.

Raadsvergaderingen

Fysieke gemeenteraadsvergaderingen mogen gewoon doorgaan. Politieke ambtsdragers moeten zelf een werkgeversverklaring invullen en ondertekenen.

Meer informatie

Zie ook